FDA/CDC/WHO·הון שלטון ומדיניות הבריאות

ה – FDA ממשיך להפתיע – אישר תרופה על בסיס סם לא חוקי

במרץ 2019 ה- FDA אישר ספרי למצבים של דיכאון על בסיס סם הרדמה בשם קטמין (סם מסוכן בחקיקה באירלנד, באוסטרליה, בארצות הברית, בבלגיה, ביוון, בלוקסמבורג ובצרפת. בישראל הוא מותר לשימוש…) ה- FDA גם נתן אישור ליצרניות התרופות להתחיל ניסויים בחומרים הפעילים של פטרייה פסיכודאלית בשם פסילוסיבין (בארצות הברית היא לא חוקית למסחר ולשימוש). המרדף אחר… להמשיך לקרוא ה – FDA ממשיך להפתיע – אישר תרופה על בסיס סם לא חוקי